Skrifter utgivna på föreningens förlag

Skrifter som Föreningen givit ut kan delas in i två grupper; de tidigast utgivna kallades Skrifter (där en del nummer har utgått) och de senare kallas Meddelanden. Dessutom ger föreningen vid behov ut andra skrifter, som kan vara av intresse för den historieintresserade.
Några av skrifterna finns till försäljning i Infomagasinet. Övriga kan köpas genom att kontakta föreningen, e-post: gamlalinkoping@gmail.com eller telefon: 013-12 31 76.

Utgåvor i Skriftserien.

Nr 1
Oekonomiska anmärkningar om Östergötland
Nr 2
Min barndoms Linköping
Nr 3
Linköpingsglimtar från fyra sekler
Nr 4
Avhandling om Linköping
Nr 5 och 5E
Gamla Linköping
Nr 6
Bevare vår stad för eld och brand
Nr 7
Mitt Linköping
Nr 8
Det var en gång en stad
Nr 9
Henric Westman på Valla
Nr 10
Om Linköping
Nr 11
Gatunamn i Linköping
Nr 12
Mitt i Linköping
Nr 13
Charles Emil Hagdahl
Nr 14
Gamla linköpingsgårdar
Fyra delar
Nr 15
Ur Gotthard Werners minnen
 Nr 16 är slut på förlaget
Nr 17
Linköping i det förgångna
NR 18
Onkel Adam och Linköping
Nr 19
Linköping förr
Nr 20
Domstolsminnen från Linköping
Nr 21
Carin Nilssons villa
Nr 22
von Lingens gård
 Nr 23 är slut på förlaget  Nr 24 är slut på förlaget
Nr 25
Barn i Gamla Linköping
Nr 26
Örtagården i Gamla Linköping
Nr 27
Kvinnor i Gamla Linköping
Nr 28
Solliden Gamla Linköping

Utgåvor i Meddelandeserien

Nr 1
Jubergs Hyrkuskverk
Nr 2
Linköping som sjöfartsstad
Nr 3
Gottfridsberg på 30-talet
Nr 4
I upplysningens tjänst
Nr 5
Storgatan
från Stångebro till S:t Larsgatan
Nr 6
Storgatan
från S:t Lars till domprostgården
Nr 7
Föreningen Gamla Linköping 50 år
Nr 8
Huitfeltska gården
Nr 9
Elimkapellet
Nr 10
Wetterbergska gården
Nr 11
Handelsboden i Gamla Linköping
Nr 12
Föreningen Gamla Linköpings klädgrupp
Nr 13
Föreningen
Östergötlands Barn
och barnsjukhuset i Linköping
Nr 14
Jazz och dansmusik i Linköping
Nr 15
Dansbanan i Gamla Linköping
Nr 16
Koloniträdgårdsrörelsens framväxt i Linköping
Nr 17
Programverksamheten i Gamla Linköping
nr 18
De vackra husen

Övriga skrifter

<
Kulturhistoria i Linköping Lagerfeltska hemmet vid Västerhult
1863 - 1890
Gamla Linköping Om skolplanschsamlingen och skolmuseet i Gamla Linköping
Taxa, Hvarefter afgifterne å Götha Canal, ... Glimtar från det Linköping som är borta
Gamla Linköping -
En beskrivning av husen i Gamla Linköping
Örtagården