Linköpings historia – studiecirkel

FGL - Föreningen Gamla Linköping

Linköpings historia – studiecirkel

Karta över Linköpingsstad 1868-1870

Historia är allt som hänt från äldsta tid fram till igår. I höst anordnar FGL en studiecirkel om Linköpings historia. Vi tänker starta cirkeln i september med ett antal föreläsningar om olika tidsperioder i Linköpings historia och om några arkivmaterial som kan användas för att kasta ljus över vårt förflutna.

De deltagare som vill kan få hjälp och handledning att skriva egna mindre lokalhistoriska arbeten. Dessa kan handla om väldigt olika saker såsom: en gata, en familj, en fabrik, ett kvarter, en förening, en park eller ett hus. Bara fantasin och tillgången på källor sätter gränser.

När arbetena börjar bli klara återsamlas vi under våren 2024 för seminarier. Kanske kan en del av det som forskas fram publiceras i FGL:s skriftserie.

Om Du är intresserad, anmäl dig via e-post till FGL – Föreningen Gamla Linköping.