Årsmötet 2024

Årsmötet 2024

Ordförande Hans Nilsson och sekreterare Ulf R Lindgren.
Louise Ridderström föreläser.
Louise Ridderström visar upp olika föremål som fanns i lanthandeln i Bestrop.
Årsmötesdeltagarna under föreläsningen
Louise Ridderström föreläser inför ett intresserat årsmöte.