Aktiviteter

Återkommande aktiviteter

Jättegrönt

Äppelhelgen

Äppelhelgen 2023-09-23.

Julmarknaden

Klädgruppen

En mycket viktig funktion i föreningens verksamhet är klädgruppen. Genom klädgruppen skapar vi en genuin stämning för besökare i Gamla Linköping och kan därmed sprida intresse för kläder och mode i förfluten tid. Sedan är det förstås roligt att delta i gruppens verksamhet. Vi behöver fler medlemmar i gruppen och vi kommer att använda jubileumsåret för att öka intresset för klädgruppen. Vi planerar att starta sömnadskurser för medlemmar i föreningen. På så vis kan intresset att bära äldre kläder öka. En ny informationsfolder för nya medlemmar i klädgruppen färdigställdes september 2023.

Positivhalare

Vid positivet står Gerd Jonsson.

Medlemsvärvning

Medlemsvärvningen pågår ständigt och är viktigt för utan medlemmar finns ingen förening. Med åren har medlemsantalet minskat jämfört med den mest framgångsrika tiden, mycket beroende på pandemin. Under 2023 har vi haft som mål att genom föreningens aktiviteter öka medlemsantalet, vilket också har skett. Tack vare föreningens 70-årsjubileet, deltagande i återkommande aktiviteter, olika projekt med mera har medlemsantalet sakta ökat.

Pågående aktiviteter

Under hela 2023 firar Föreningen Gamla Linköping sitt 70-årsjubileum. Detta gör vi med ett antal olika aktiviteter. Vi har under hösten 2023 bl.a. genomfört en kurs/studiecirkel om Linköpings historia – lokalhistoria. Deltagarna bjöds på föredrag om Linköping, liksom kunskaper om arkiv, källkritik, och andra forskningsmetoder. Kursen blev mycket uppskattad och kommer förmodligen att repriseras 2024.

Karta över Linköpingsstad 1868-1870

Föredrag

I mars 2024 arrangerades det första föredraget inom ämnet kulturhistoria. Det var föredragsserien Historieförmiddag som startade. Tanken är att fördragsserien ska bli ett återkommande inslag i föreningens verksamhet.

Historiska vandringar

Nya böcker och skrifter