Aktiviteter

FGL - Föreningen Gamla Linköping

Under hela 2023 firar Föreningen Gamla Linköping sitt 70-årsjubileum. Detta gör vi med ett antal olika aktiviteter. Programmet är ännu inte helt klart men en del är fastslaget redan nu:

– Kurs/studiecirkel om Linköpings historia – lokalhistoria. Under hösten kommer vi att arrangera en kurs i lokalhistoria i FGL:s regi. Här erbjuds deltagarna några föredrag om Linköping, liksom kunskaper om arkiv, källkritik, och andra forskningsmetoder. Kursen avslutas under våren 2024.

Firande av 70-årjubileum. FGL-Föreningen Gamla Linköping firar sitt 70-årsjubileum genom bland annat en jubileumsskrift, en fest i Gamla Linköping och ett antal föredrag. Föredragen kommer fortsättningsvis att bli ett stående inslag i verksamheten.

Medlemsvärvning. Utan medlemmar finns ingen förening. Med åren har medlemsantalet minskat jämfört med den mest framgångsrika tiden. Under 2023 har vi som mål att genom föreningens aktiviteter, i samband med 70-årsjubileet, öka medlemsantalet.

– Spridning av FGL:s hemsida. Föreningen påbörjade jubileumsåret med att släppa en ny hemsida: https://gamlalinkoping.nu/. Vi kommer att arbeta aktivt för att sprida denna tillsamman med FGL- Föreningen Gamla Linköpings sida på Facebook. Här kan vi sprida information om föreningens verksamhet och aktiviteter samtidigt som vi värvar nya medlemmar.

– Klädgruppen. Klädgruppen spelar en mycket viktig funktion i FGL:s arbete. Genom klädgruppen skapar vi en genuin stämning för besökare i Gamla Linköping och kan därmed sprida intresse för kläder och mode i förfluten tid. Sedan är det förstås roligt att delta i gruppens verksamhet. Vi behöver fler medlemmar i gruppen och vi kommer att använda jubileumsåret för att öka intresset för klädgruppen. Vi planerar att starta sömnadskurser för medlemmar i föreningen. På så vis kan intresset att bära äldre kläder öka.

Historiska vandringar i Gamla Linköping. Historiska vandringar kommer att genomföras under året i Gamla Linköping. Under dessa kommer vi att koncentrera oss på varifrån i staden husen ursprungligen kommer ifrån.

Gatunamnen i Linköping. Under 2023 planeras utgivningen av en bok om gatunamnen i Linköping som föreningen stöttar.

Uppdatering av Guidehäfte. Tillsammans med Gamla Linköping gör vi nu en ny version av häftet som beskriver husen i Gamla Linköping.