Klädgruppen

Genom modet kan vi följa tiden. För vanliga människor var syftet med kläder främst att skydda mot kyla eller värme. Kläderna avslöjar vilket århundrade de kommer från och vilken social status du har. Kläder är ett uttryck för att gestalta vårt sätt att leva och visa vem man är och markerar den sociala skillnaden i samhället. En del yrken kräver särskilda kläder – uniformer. En uniform är statisk och får inte ändra utseende men inom det civila är det tillåtet. Genom olika textilier, färger och design kan människan uttrycka sig, utmärka sig, skapa trender och visa den rådande tidsandan. Kläderna visar vem du är.


Det började med en polis

Owe Samuelsson, som var anställd av Gamla Linköping, började 1994 att promenera omkring i Gamla Linköping i polisuniform så som den såg ut 1887. Idén till polisen fick dåvarande museichefen, Gunnar Elfström, när han med sina två barn besökte Astrid Lindgrens Värld 1993 och såg poliserna Kling och Klang. Owe flanerade som polis fram till sin pension 2004. Owes polis blev mycket uppskattad av besökare, flitigt fotograferad och kom att bli något av en symbol för Gamla Linköping. Rollen som polis har tagits över av andra frivilliga och finns således kvar i Gamla Linköping, fortfarande lika populära och flitigt fotograferad.

Den patrullerande polisens popularitet resulterade i att Kristina Danckwardt Lillieström 1995 undersökte om det inom FGL — Föreningen Gamla Linköping fanns intresse att klä sig i historiska kläder och flanera inom Gamla Linköping. Flera klädintresserade anmälde sig och Kristina Grahm, tidigare intendent vid Gamla Linköping, lånade i början av verksamheten, ut tidsenliga kläder till gruppen. Från början bestod gruppen av ett mindre antal medlemmar och var informell i sin organisation. Birgitta Tell och Ing-Britt Andersson formaliserade verksamheten 1998 och klädgruppen knöts samtidigt till FGL. Kristina Grahm organiserade under 1998 kurser att sy sina egna kläder i gammal stil. Den första visningen av kläderna ägde rum på Kryddbodtorget i Gamla Linköping maj 1998. Under årens lopp har klädgruppen haft talrika visningar av kläder för en mängd olika organisationer och företag i Gamla Linköping och i Linköpingsområdet. Gruppen har också deltagit i två filminspelningar: en för TV4 Fakta och en för Gamla Linköping. Visningarna är mycket uppskattade inte minst på grund av den höga kvaliteten på kläderna.

Owe Samuelsson som polis.

Owe Samuelsson som polis. Owe gick ur tiden den 14 februari 2023.

Klädgruppen 10 år

År 2008 firade klädgruppen sitt 10-årsjubileum. Detta uppmärksammades genom att förening gav ut en jubileumstidskrift. En arbetsgrupp bestående av Ing-Britt Andersson, Annelie Dagerstig, Håkan Eriksson och Stig Markebo utformade skriften som utkom i föreningens meddelandeserie med nummer 12. I skriften finns en mängd bilder på klädgruppen under de fyra årstiderna och i olika situationer och roller fotograferade av Camilla M Johansson, Fotoateljén, Gamla Linköping. I skriften lyfte man fram alla klädvisningar som klädgruppen medverkat i under sina tio år, vid Gamla Linköping och vid olika evenemang och invigningar. Man har också visat upp sig i tidsenlig klädsel vid besök av ambassadörer från en mängd olika länder.

Uppskattat inslag

Klädgruppen är numera ett stående och uppskattat inslag i Gamla Linköping. Promenerande besökare i Gamla Linköping kommer att möta medlemmar ur vår klädgrupp, klädda i tidsenliga kläder så som de såg ut kring sekelskiftet 1900. Gruppen deltar i en mängd olika evenemang och skapar stämning och levandegör miljön i Gamla Linköping och de är mycket flitigt fotograferade.

Klädgruppen, nationaldagen 2023

Delar av klädgruppen vid firandet av Sveriges nationaldag i Gamla Linköping 2023.

En paus i nationaldagsfirandet i Gamla Linköping 2023.

Bildgalleri

Klädgruppen får förfrågningar om medverkan vid olika aktiviteter inom Linköpingsområdet. Det kan vara allt från invigningar, kulturarrangemang eller konferenser. Klädgruppens medverkan är alltid uppskattad för sina kläder men också för sin professionalitet. Ett exempel på klädgruppens medverkan vid olika aktiviteter är invigningen av Flygvapenmuseums nya basutställning lördagen den 17 juni 2023. Temat för utställningen var tiden 1910-1950-talet och gruppen flanerade omkring i tidsenliga kläder. Se bilderna från Flygvapenmuseum i vårt bildgalleri. I galleriet kan du bläddra mellan olika aktiviteter från 2023 och framåt.

Workshops

Låna eller hyra kläder

Klädgruppens administration

Klädgruppen har ett 60-tal medlemmar med intresse för klädedräkter och klädedräktens historia. Gruppen har regelbundna möten och träffas den första onsdagen varje månad för att diskutera sin verksamhet, vilka olika evenemang man ska delta i, förslag från medlemmar rörande verksamheten med mera. Onsdagsmötena leds av Anna Wallenius. Klädgruppen är organiserad under FGL – Föreningen Gamla Linköping. FGL finansierar verksamheten genom bidrag till inköp av tidsenliga kläder, kurser, tyger med mera.

Klädgruppens onsdagsmöte den 6 mars 2024 i Curmanska magasinen, Gamla Linköping. Med ryggen mot kameran sitter
Anna Wallenius. Det var stor uppslutning och det var drygt 20 personer i den trånga lokalen.

Klä dig i kunskap

Om du inte redan har så får du som medlem i klädgruppen god kunskap om textilier, mode, design, sömnad och tillhörande accessoarer för tidsepoken kring sekelskiftet 1900. Naturligtvis syr och bär vi kläder från andra tidsepoker. Är du intresserad av en kreativ miljö och vill utveckla dina kunskaper om mode och design? Då är du är varmt välkommen att bli medlem i FGL — Föreningen Gamla Linköping och vår klädgrupp. Kontakta Molle Johansson via mail eller per telefon 070 716 24 29 för mer information.