Om oss

FGL - Föreningen Gamla Linköping

Föreningen Gamla Linköping (FGL) bildades 1953 och är en vänförening till Gamla Linköping. Föreningen har sitt säte i Posthuset i Gamla Linköping. Vårt engagemang baseras på frivilligt arbete och vi medverkar vid olika evenemang som vi själva eller Gamla Linköping arrangerar. Vi har som uppgift att värna Linköpings kulturarv. Det betyder att föreningen ska verka för en ökad kunskap om Linköpings historia och främja intresset för släkt- och hembygdsforskning. Enligt våra stadgar är föreningens uppgift att:

– främja friluftsmuseet Gamla Linköping
– värna om Linköpings kulturarv
– arbeta för en ökad kunskap om Linköpings historia
– främja intresset för släkt- och hembygdsforskning

Vi har under åren givit betydande stöd till Gamla Linköping främst genom ekonomiska bidrag, men också genom att ge ut skrifter och sprida kännedom om Linköpings och Gamla Linköpings historia. Föreningen anordnar även sedvanliga möten, arrangemang och föreläsningar i allehanda ämnen. Vi gestaltar också historia genom vår populära klädgrupp som flanerar omkring i Gamla Linköping i kläder från sekelskiftet 1900.

Föreningen har också ett eget förlag som ger ut publikationer i olika serier. Vi arrangerar fördrag i kulturhistoriska ämnen med kunniga och professionella föreläsare.

Styrelse

Föreningens styrelse består av 6 ledamöter.

Hans Nilsson, ordförande
Ulf R Lindgren, sekreterare
Rita Ottosson, kassör
Molle Johansson, ledamot
Anita Lindh Jansson, ledamot
Carl-Fredrik Ideström, ledamot

Våra lokaler finns i det gamla posthuset på Kryddbodtorget 5. Ursprungligen låg huset på en innergård intill Trädgårdstorget och hösten 1966 var huset på plats i Gamla Linköping. Posthuset i Gamla Linköping fick sitt namn därför att postmuseet är inrymt på bottenplanet i huset. Föreningen disponerar övervåningen med kontor och möteslokaler.

Posthuset i Gamla Linköping
Posthuset i Gamla Linköping