Om oss

Föreningen Gamla Linköping (FGL) bildades 1953 och är en ideell vänförening till Gamla Linköping. Föreningen har sitt säte i Posthuset i Gamla Linköping. Vårt engagemang baseras på frivilligt arbete och vi medverkar vid olika evenemang som vi själva eller Gamla Linköping arrangerar. Vi har som uppgift att värna Linköpings kulturarv. Det betyder att föreningen ska verka för en ökad kunskap om Linköpings historia och främja intresset för släkt- och hembygdsforskning. Enligt våra stadgar är föreningens uppgift att:

– främja Gamla Linköping
– värna om Linköpings kulturarv
– arbeta för en ökad kunskap om Linköpings historia
– främja intresset för släkt- och hembygdsforskning

Vi har under åren givit betydande stöd till Gamla Linköping främst genom ekonomiska bidrag, men också genom att ge ut skrifter och sprida kännedom om Linköpings och Gamla Linköpings historia. Föreningen anordnar även sedvanliga möten, arrangemang och föreläsningar i allehanda ämnen. Vi gestaltar också historia genom vår populära klädgrupp som flanerar omkring i Gamla Linköping i kläder från sekelskiftet 1900.

Föreningen har också ett eget förlag som ger ut publikationer i olika serier. Vi arrangerar fördrag i kulturhistoriska ämnen med kunniga och professionella föreläsare.

Styrelse

Föreningens styrelse består 2024 av 7 ledamöter:

Hans Nilsson, ordförande
Ulf R Lindgren, sekreterare
Rita Ottosson, kassör
Anita Lindh Jansson, arkivarie
Molle Johansson, klädgruppskontakt
Britt Åkesdotter, medlemsansvarig
Peter Berkesand, infoansvarig

Övriga förtroendevalda

Marie Holm, revisor
Carl-Fredrik Ideström, revisor
Per Norrmén, valberedare

Våra lokaler

Vår expedition finns i det gamla posthuset på Kryddbodtorget 5. Ursprungligen låg huset på en innergård intill Trädgårdstorget och hösten 1966 var huset på plats i Gamla Linköping. Posthuset i Gamla Linköping fick sitt namn därför att postmuseet är inrymt på bottenplanet i huset. Föreningen disponerar övervåningen med expedition och möteslokaler.

Här finns vi i Gamla Linköping

Posthuset i Gamla Linköping
Posthuset i Gamla Linköping

Bilder på våra webbsidor

Flera av våra medlemmar har delat med sig av fotografier av Gamla Linköping. Vi vill rikta ett särskilt tack till Göran Billeson som generöst bidragit med många fotografier publicerade på våra webbsidor. All text och bilder på gamlalinkoping.nu är skyddade av svensk upphovsrättslag.