Publikationer

Föreningen Gamla Linköping ger ut publikationer på eget förlag i två olika serier. Föreningen ger även ut andra skrifter med kulturhistoriskt innehåll. En del utgåvor är slut på förlag men kan köpas via antikvariat eller lånas på bibliotek. Övriga kan köpas genom att kontakta föreningen via e-post: gamlalinkoping@gmail.com eller på telefon: 013-12 31 76. Klicka på serienamnet nedan för att se de utgivna publikationerna.

Skriftserien Föreningen Gamla Linköping. ISSN: 0426-6560
Nummer i serienFörfattare, (Publiceringsår), Publikationens titel
1Hagström, Johan Otto (1954). Oekonomiska anmärkningar om Östergötland.
2Würtemberg, Robert Marks von (1955). Min barndoms Linköping.
3H. Carlssons bokhandel (1956). Linköpingsglimtar från fyra sekler.
4Ryding, Johannes S (1958). Avhandling om Linköping 1735.
5 AA Cnattingius, Bengt & Ebbe Johnson (1958). Gamla Linköping: kort översikt av kulturreservatets bebyggelse.
5 BCnattingius, Bengt & Ebbe Johnson (1961). Gamla Linköping. 2:a reviderade upplagan.
5 CCnattingius, Bengt (1963). Gamla Linköping. 3:e reviderade upplagan.
5 DCnattingius, Bengt & Bengt Lundberg (1965). Gamla Linköping. Teckningar av Lars Guth. Ny omarbetad upplaga.
5 ECnattingius, Bengt & Bengt Lundberg (1967). Gamla Linköping. Teckningar av Lars Guth. Ny upplaga.
5 FCnattingius, Bengt & Bengt Lundberg (1970). Gamla Linköping. Teckningar av Lars Guth. Ny upplaga.
5 GCnattingius, Bengt & Bengt Lundberg (1976). Gamla Linköping. Teckningar av Lars Guth. Ny reviderad upplaga.
5 HCnattingius, Bengt (1983). Gamla Linköping. Teckningar av Lars Guth. Ny reviderad upplaga.
5 ICnattingius, Bengt, Gunnar Elfström & Bengt Lundberg (1992). Gamla Linköping. Teckningar av Lars Guth. Ny omarbetad upplaga.
6Lundberg, Bengt (1961). Bevare vår stad för eld och brand.
7Stillström, Alma (1963). Mitt Linköping: minnesbilder från slutet av 1800-talet.
8Det var en gång en stad (1965).
9Cnattingius, Bengt (1967). Henric Westman på Valla.
10Rhyzelius, Andreas Olavi (1968). Om Linköping.
11Hök, Ingrid (1968). Gatunamn i Linköping.
12Lundberg, Bengt (1969). Mitt Linköping. Teckningar av Lars Guth.
13Adelswärd, Gösta (1971). Charles Emil Hagdahl: försök till levnadsteckning.
14Kugelberg, Arvid & Bengt Lundberg (red.) (1972-1975). Gamla Linköpingsgårdar: anteckningar. Del 1-4.
15Noreen, Sven E. (red.) & Sune Ljungstedt (text) (1975). Låt husen leva i Linköping: en kulturhistorisk bebyggelseinventering. Utförd av Länsmuseet på uppdrag av Kulturnämnden.
16*Cnattingius, Bengt (red.) (1976). Ur Gotthard Werners minnen.
17Linköping i det förgångna (1977).
18Lundberg, Bengt (1978). Onkel Adam och Linköping.
19Wallén, Dag & Bengt Lundberg (red.) (1980). Linköping förr.
20Hallberg, Bertel (1981). Domstolsminnen från Linköping. Finns även som talbok (2009) med Lena Vitak som berättare/inläsare.
21Elfström, Gunnar (1984). Carin Nilssons villa.
22Elfström, Gunnar (1984). von Lingens gård.
23Elfström, Gunnar (1985). Gamla Linköping – en vägledning.
24Elfström, Gunnar (1985). Old Linköping – a guidebook.
25Grahm, Kristina (1987). Barn i gamla Östergötland. Teckningar av Anna Katarina Hermansson och fotografier av Jan Kanevad.
26Lundquist, Ann (1988), Örtagården, Gamla Linköping. Illustrationer av Jan Kanevad.
27Lindell, Ann-Charlotte (1990). Kvinnor i gamla Linköping.
28Elfström, Gunnar & Kristina Grahm (1993). Solliden.
*Felaktigt publicerad som nummer 15 i serien. Ska vara nr. 16.
Meddelandeserien Föreningen Gamla Linköping ISSN: 1404-3238
Nummer i serienFörfattare, (Publiceringsår), Publikationens titel
1Juberg, Inge (1998). Jubergs hyrkuskverk.
2Carlsson, Curt (1999). Linköping som sjöfartsstad.
3Hallstedt, Gunnar (1999). Gottfridsberg på 30-talet.
4Wallén, Dag (2001). I upplysningens tjänst.
5Storgatan: från Stångebro till S:t Larsgatan (2002). Illustrationer av Eric Kvist.
6Storgatan: från S:t Lars till domprostgården (2003). Illustrationer av Eric Kvist
7Föreningen Gamla Linköping 50 år (2004).
8Elfström, Gunnar (2005). Huitfeltska gården.
9Nilsson, Hans (2006). Elimkapellet i Gamla Linköping.
10Elfström, Gunnar (2007). Wetterbergska gården.
11Elfström, Gunnar (2008). Handelsboden i Gamla Linköping.
12Sjösvärd, Ann-Mari (2009). Föreningen Gamla Linköpings klädgrupp. 10 års verksamhet (2009). Fotografier av Camilla M Johansson.
13Wall, Anton (2010). Föreningen för Östergötlands barn och barnsjukhuset i Linköping.
14Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950-, och 1960-talen (2011), Av Linköpingsmusikernas kamratförening.
15Eriksson, Ann-Kristin (2012). Dansbanan i Gamla Linköping.
16Elfström, Dag (2013). Koloniträdgårdsrörelsens framväxt i Linköping.
17Elfström, Gunnar (2014). Programverksamheten i Gamla Linköping.
18Elfström, Gunnar (2015). De vackra husen.