Verksamhetsstöd

FGL - Föreningen Gamla Linköping

Sedan Föreningen Gamla Linköping instiftades förvaltar vi ett antal fonder. Dessa fonder har kommit till genom donationer. I enlighet med stadgarna ska fonderna användas för att stödja den verksamhet som bedrivs i Gamla Linköping och Valla gård. Föreningen har genom ekonomiska bidrag under åren givit betydande stöd till Gamla Linköping.