Bemanna marknadsbord

Vi behöver frivilliga medlemmar som kan hjälpa till att bemanna föreningens marknadsbord vid olika evenemang i Gamla Linköping. Ju fler som anmäler sig ju kortare pass. Med två personer per pass finns tillfälle till avbyte för vilopaus. Om sex personer anmäler sig att bemanna marknadsbordet per dag blir ett pass lite drygt 1,5 timme. Fyll i formuläret nedan med för- och efternamn, e-postadress samt kryssa i den eller de dagar och tider du kan bemanna marknadsbordet. Efter att din anmälan skickats till oss, kommer vår samordnare av bemanningen att kontakta dig för mer information. OBS! Glöm inte att meddela oss om du får förhinder så att vi kan ordna med en ersättare.

Äppelhelgen 2023-09-23.

Berätta för besökarna om föreningens verksamhet enligt punkterna nedan. Du kan också hänvisa till vår hemsida som innehåller mer information.

  • Vi värvar nya medlemmar.
  • Dela ut vår informationsbroschyr.
  • Främja museet Gamla Linköping genom att ideellt och ekonomiskt stödja museet.
  • Berätta kort om vår förening t.ex. att vi fungerar som en hembygdsförening för Linköping.
  • Vi arbetar för en ökad kunskap om Linköpings historia genom tiderna.
  • Föreningen värnar om Linköpings kulturarv.
  • Vi organiserar föredrag, kurser m.m.
  • Främja intresset för släkt- och hembygdsforskning. 
  • Sälja böcker, lotter och vykort.
  • Föreningen brukar ofta anordna någon utflykt per år för medlemmarna.