FGL – Föreningen Gamla Linköping 70 år

FGL – Föreningen Gamla Linköping 70 år

Diskussioner att bilda en särskild stödförening till Gamla Linköping började redan 1947. Man menade att en förening kunde arbeta utan några byråkratiska hinder. Den 8 april 1953 bildade ett 40-tal församlade medlemmar FGL – Föreningen Gamla Linköping. Den förste ordföranden blev ingenjören Ragnar Bergbäck.

Föreningens syfte var att ”främja tillkomsten och utbyggnaden av anläggningen Gamla Linköping /…/ tillvaratagandet av härför lämpade byggnader, byggnadsdetaljer och lösa inventarier och andra åtgärder som kan bidra till kännedom om äldre tiders Linköping.”

År 2023 har det gått 70 år sedan föreningen bildades och det måste självklart uppmärksammas. Den 12 augusti firade FGL – Föreningen Gamla Linköping sina 70 år genom att välkomna alla föreningens medlemmar att fira i Gamla Linköping. Notera att det inte är på dagen 70 år sedan föreningen bildades. Datumet är valt eftersom det passade bättre med firandet på sommaren än tidig vår.

I och med föreningens 70-årsjubileum har föreningen givit ut en minnesskrift. I skriften beskrivs inte bara föreningens tillkomst och omfattande verksamhet genom åren, utan även hur Gamla Linköping kom till. Närvarande medlemmar vid firandet fick ett exemplar av skriften och de medlemmar som inte var närvarande, kan hämta sitt exemplar i samband med något arrangemang som föreningen anordnar eller i Gamla Linköpings besökscenter.

Under de 70 år som föreningen verkat har följande personer innehaft ordförandeposten:

Ragnar Bergbäck 1953-1957
Ebbe Johnson 1957-1961
Ebbe Johansson 1961-1972
Dag Wallén 1972-2008
Hans Nilsson 2008-2012
Ulf R Lindgren 2012-2022
Hans Nilsson 2022-

Jubileumsprogram

Himlen var regntung och regnet hängde tidvis i luften. Det kom några minder skurar som bidrog till att högtalaranläggningen trilskade. Trots detta kunde firandet genomföras enligt planeringen.

14.00. Musikunderhållning med blåsmusik av Bomans pojkar
14.15. Jubileumsfirande med
– kort återblick av ordföranden Hans Nilsson,
– kaffe och tårta för medlemmarna,
– klädgruppen visar upp sig,
– mingel,
15.00. Musikunderhållningen fortsätter.

Ordföranden Hans Nilsson ger en kort återblick av föreningens bildande och dess
verksamhet. Maria Ackerfors, evenemangs- och bokningskoordinator på Gamla
Linköping, skyddar högtalaren mot duggregnet med paraply. I bakgrunden under
paraplyet skymtar Maria Hälleberg, kommunikatör på Gamla Linköping, samt
tidigare chefen för Gamla Linköping Gunnar Elfström.

FGL – Föreningen Gamla Linköping vill också passa på att tacka för följande insatser:

Orkestern Bomans pojkar för utmärkt musikalisk underhållning som också väckte stor uppmärksamhet bland Gamla Linköpings övriga besökare.

Bomans pojkar spelar under ledning av Christer Lindvall

Personal från Gamla Linköping för all hjälp med marknadsstånden, stolar till orkestern, högtalaranläggningen med mera. Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi fick.

Kö vid fikaborden. Ritha Ottosson, Britt Åkesdotter och Jan-Erik Jansson (ej i bild) såg till att alla fick kaffe och tårta.

Föreningens klädgrupp som med ett 15-tal medlemmar gjorde firandet extra vagant med sina eleganta, tidsenliga kläder och mingel bland medlemmarna. Det blev många fotografier.

Några av medlemmarna i klädgruppen som medverkade vid jubileet.

Corren uppmärksammade föreningens jubileum med en artikel i både den tryckta och digitala versionen.

Fler bilder finns på vår Facebooksida.